top of page

insights

Sürdürülebilirliğin Tedarik Zincirleri Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

By

Kurumsal ve tedarik zinciri bağlamında, ekonomik sürdürülebilirlik yönetim adı ile ifade edilebilmektedir. Blokzincir, şirketlerinşeffaflık, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik sağlayanve dış paydaşlarıyla ilişkileri güçlendirerek aynızamanda potansiyel yatırımcıları çekebilen sağlambir yönetim yapısı geliştirmesini gerektirir.

Tedarik zinciri yönetimin sürdürülebilirliğin üç boyutuyla (ekonomik, çevresel ve sosyal) entegrasyonu sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, çevresel etkileri en aza indirirken, sosyal refahı ve tedarik zinciri kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için tedarik zinciri operasyonlarının, kaynaklarının, bilgilerinin ve fonlarının yönetimidir. 

Tedarik zinciri, üreticilerin ürünlerini son tüketiciye ulaştırmasını sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç yalnızca üretici ve müşteri arasında değil, aynı zamanda perakendeciyi de kapsamakta ve bilgi akışı kurallara ve güvenilirliğe bağlı olarak bu aktörler arasında gerçekleştirilmektedir.

Globalleşme, kitlesel üretim ve tüketim, ürün çeşitliliği gibi faktörler, üretici kuruluşları tedarik zincirinde yeni yollar aramaya itmektedir. Bu yollar, sektörden sektöre ve üründen ürüne çeşitlilik göstermektedir. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ise, tedarik zinciri yönetimini iyileştiren iki önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşme, tedarik zincirinin daha şeffaf, izlenebilir, güvenli, hesap verilebilir olmasını ve maliyet avantajı yaratmasını sağlarken; sürdürülebilirlik ise, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için tedarik zincirinin tekrar kurgulanması ve iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, endüstriler için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Literatürde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, yeşil tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri sürdürülebilirliği başlıkları altında yer almaktadır. Araştırmalar, sürdürülebilirlik ilkelerinin tedarik zincirine entegre edilmesini önerirken; kuruluşların belirli sosyal hedeflere yönelik iç ve dış paydaşlarının taleplerine cevap verebildiğini ve sosyal meseleleri ele alarak ekonomik performanslarını iyileştirdiğini göstermiştir. Yükselen çevresel sorunlar nedeniyle, tüketiciler sürdürülebilir ürünlere yönelerek ürünler hakkında daha fazla bilgi almak istemektedir


Günümüzde işletmeler, dâhili operasyonlarından ve tedarikçilerinin operasyonlarından kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlardan giderek daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin sadece hayatta kalmak için değil; uzun vadede gelişmek ve başarılı olmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili sorulara da yanıt vermektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilirliğin tedarik zincirlerine etkileri üzerine odaklanmaktadır.

Ayrıca çalışmalar ve danışmanlık firmaları, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi stratejileri ve uygulamaları, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi avantajları ve zorluklarından da bahsederek sürdürülebilirlik iyileştirmeleri sağlamak isteyen işletmelere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.


Ücretsiz Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığı İçin: İnfo@Nurcert.com 


bottom of page