top of page

Insights


ISO Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

By

Çoğu işletmeler, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer yönetim sistemi standartları kapsamında belgelendirmenin değerinin farkındadır. ISO ve diğer standartların amacının, daha iyi bir organizasyon yürütmenize yardımcı olmak olduğunu unutmamak önemlidir.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, genel giderleri düşük tutmak için operasyonları düzene sokmak çok önemlidir. Yalın yönetimin temel ilkeleri, fazlalıkları ortadan kaldırmayı ve sistemleri birleştirmeyi içerir. Entegre bir yönetim sisteminin uygulanması, tam da bunu yapmak için bir çerçeve sağlar. Yönetim sistemlerinizi entegre ettiğinizde tekrarı azaltır ve verimliliği artırırsınız.
Entegre yönetim sistemleri, ayrı yönetim sistemlerini paralel olarak çalıştırmaktan daha fazla fayda sağlar.


Yönetim Entegrasyonu ve Sertifikasyon
Çoğu işletme, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer yönetim sistemi standartları kapsamında belgelendirmenin değerinin farkındadır. ISO ve diğer standartların amacının, daha iyi bir organizasyon yürütmenize yardımcı olmak olduğunu unutmamak önemlidir. Yönetim sistemleriniz, personelinizin işi gereksiz yere tekrarlamasına neden oluyorsa, olması gereken değeri vermiyor demektir.

NurCert uygulamalı Danışmanlığı'nın devreye girdiği yer burasıdır. Birden çok yönetim sistemi standardının tam entegre denetimlerini sağlayabilir, böylece size sisteminizin entegrasyonunun etkili olduğu konusunda güvence verebilir ve entegrasyonu ve dolayısıyla sisteminizin etkinliğini daha da geliştirmek için her türlü fırsatı belirleyebiliriz.


Entegrasyonun Faydaları 

Entegre bir yönetim sisteminde bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür. Yönetim sistemlerinizi başarılı bir şekilde entegre etmek, kuruluşunuz için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda somut fayda sağlayabilir:  

  • Çabaların tekrarından kaçınma. 

  • Üst yönetim zamanını daha etkin kullanmak.

  • Sistemleri daha verimli bir şekilde uygulamak ve yönetmek için kaynakları kullanmak.

  • Daha uygun maliyetli sertifikasyon elde etmek.

  • Denetim yorgunluğunu azaltmak.

Entegre Yönetim Sistemi Standartlarını Daha Uyumlu Hale Getirmek 

Yeni ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001'de (OHSAS 18001'in yerini alan) ortak yapı getirilmiştir. Bu, standartları daha uyumlu hale getirecek ve yönetim sistemlerinin üç temel alanda daha etkin entegrasyonunu sağlayacaktır: kalite, çevre yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği. İşte evrensel olarak benimsenen ve uygulanan bu entegre yönetim sistemi standartlarının her birine kısa bir genel bakış:  


  • ISO 9001 entegre kalite yönetim sistemi standardında belgelendirme, kuruluşunuzun aşağıdaki alanlarda katı kalite yönetim sistemi gereksinimlerini karşıladığını gösterir: tesisler, insanlar, eğitim, hizmetler ve ekipman. Bu sertifikayı almak, kuruluşunuz genelinde sürekli iyileştirme sürecinin uygulanmasında ilk adım olarak kabul edilir.  

  • ISO 14001 sertifikasına sahip olmak, verimli bir çevre yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan her kuruluş için esastır. ISO 14001 standartlarının uygulanma derecesi, kuruluşun kendine özgü çevre politikaları, sağladığı ürün ve hizmet türleri, konumu ve çalışma koşulları gibi faktörlere bağlıdır. 

  •  ISO 45001, son derece önemli olan iş sağlığı ve güvenliği alanını kapsar. Bu standart, işyeri risklerini azaltmak, çalışan güvenliğini iyileştirmek ve genel olarak dünya genelinde çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları yaratmak için bir çerçeve sağlayacaktır.

 Ücretsiz Danışmalık İçin:  info@nurcert.com

bottom of page